Müzik Terapi

Müzikle tedavi, bireyin duygusal ve fiziksel sağlığında olumlu değişiklikler meydana getirmek için müzik terapisti aracılığı ile müziğin sistematik uygulanmasıdır.

Müzik güçlü bir duygusal aracıdır ve hayatımızda önemli bir yer teşkil eder. Geçmişten günümüze, dünyanın her yerinde birçok hastalığın tedavisinde müzikle tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Müzik terapisinin en önemli özelliklerinden birisi hastalık, sakatlık veya yaralanmalar gibi çeşitli tıbbi durumlarda bile müzik dinleme ve buna yanıt verme yeteneğinin sürmesidir.

Müzikle tedavide esas olarak doğaçlama müzik, bir çeşit bireysel iletişim yolu olarak kullanılır. Müzikle tedavide doğru ya da yanlış notalar yoktur. Tedaviyi alan katılımcı, terapistin yönlendirmesiyle, çeşitli perküsyon (vurmalı) çalgılarını kullanarak, kendi ifadesini bularak, iletişim ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeye çalışır. Müzik terapi, günümüzde multidisipliner bir alan olarak tanımlanmaktadır.

Müzik, insan vücudunda güçlü fizyolojik ve psikolojik değişikliklere yol açar. Profesyonel eğitim almış müzikterapistler tarafından terapötik ilişki içerisinde beraber şarkı söyleme, klinik doğaçlama, beden perküsyonu gibi etkinliklerle danışanın kendini rahat ve terapist ile işbirliği içerisinde hissettiği bir süreçtir. Tüm bu süreçler kişiye özel belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşir. Müzik terapi sadece anlık rahatlamayı sağlamaz, terapi bittiğinde kaygı, yaşam kalitesi gibi değerlerde iyileşmeyi de beraberinde getiren bir süreci kapsar.

Bu etkilerin tedavi amaçlı kullanımı giderek artan biçimde araştırılmaktadır. Tıpta Müzik Terapi’de, müzik terapisti, destekleyici danışan-terapist ilişkisi içinde danışanı hastalığın semptomlarına ya da tıbbi prosedürlere verilen reaksiyonlara karşı rahatlatmak amacıyla müzik deneyimlerini kullanır. Bu doğrudan müdahaleyle yapılabildiği gibi psikolojik ya da fiziksel çevrenin düzenlenmesi yoluyla da yapılabilir. Bu uygulama büyük çoğunlukla fazla uzun olmayan bir terapi formudur, kısa bir süre boyunca tek ya da birden fazla seans uygulanabilir.

Onkoloji alanında müzik terapi “kanseri tedavi etmek” değildir. Günümüzdeki pek çok durumda bu mücadele aile ile olan ilişkileri iyileştirmeye olduğu kadar hastanın da moral anlamındaki koşullarını düzeltmeye yönelik eylemlerle tamamlanır. Müzik terapi her anlamda iyileştirici etkiye sahiptir. Müzik genelde pozitif duygulara neden olarak rahatlama sağlar, hastaya hastalıkla mücadelesinde motivasyon kazandırır.

Onkoloji Hemşiresi Rabia Tülübaş