GÜNCEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİLERDEN YARARLANMA HAKKI

Irk, milliyet, dil, din ve mezhep, cinsiyet, inanç, ekonomik ve sosyal durumunuz ne olursa olsun adaletli ve hakkaniyetli şekilde hastalığınızın tedavisi için gerekli sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Tedavi göreceğiniz sağlık kuruluşunu seçebilir ve/veya değiştirebilirsiniz. Tedavinizle ilgili doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenebilir, gerekirse seçebilir ve değişiklik isteyebilirsiniz.

ŞİKAYET HAKKI

Haklarınızın ihlal edilmesi halinde hem sizin hem de yakınlarınızın, her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları saklıdır. Hak ihlali hakkında, ilgili sağlık çalışanının bağlı bulunduğu meslek odasına ve sağlık kuruluşunun hasta iletişim birimi ile hasta hakları kurallarına başvurabilirsiniz.

MAHREMİYET HAKKI

Tanı ve tedavinizle ilgili sağlık hizmetlerini gizliliğe uygun bir ortamda alabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin gizliliğin korunması ve özel yaşamınıza saygı gösterilmesi temel bir hasta hakkı ve sağlık çalışanlarının mesleki yükümlülüğüdür.

İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ VE SAYGINLIK GÖRME HAKKI

Haklarınıza saygı gösterilen özenli bir ortamda her türlü hijyenik şartların sağlandığı koşullarda sağlık hizmeti alabilirsiniz.

UYGUN AĞRI TEDAVİSİ ALMA HAKKI

Ağrınızın dindirilmesi sağlık hizmetlerinin temel amaçlarından biridir. Ağrınızın uygun biçimde dindirilmesi ve yaşam konforunuzun sağlanması hakkına sahipsiniz.

İKİNCİ GÖRÜŞE BAŞVURMA HAKKI

Tanı, tedaviniz ve sürece dair işleyişle ilgili dilediğiniz zaman bir başka uzmandan veya sağlık kuruluşuna ikinci görüş alma amacıyla başvurma hakkınız vardır.

TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA

Önerilen tedaviyi reddedebilir, başlamış tıbbı girişimin durdurulmasını isteyebilirsiniz.

AYDINLATILMIŞ ONAM HAKKI

Her türlü tıbbı işlem sizin uygun görmeniz durumunda yapılabilir. Tedavinizle ilgili uygulanacak her türlü işlemle ilgili tüm detaylar konusunda kolayca anlaşılacak bir dilde, önce sözlü sonra yazılı olarak size bilgi verilmeli ve işlem öncesinde onamınız alınmalıdır.

BİLGİLENDİRİLME HAKKI

Hastalığınızla ilgili her sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenebilir ve sağlık durumunuzla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteyebilirsiniz.

HER KOŞULDA ACİL TEDAVİYE ERİŞİM HAKKI

Bir sağlık çalışanı tarafından durumunun acil olduğu belirtilen her hasta, SGK ile sözleşmesi olsun veya olmasın, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda hiç bir ücret alınmadan tedavi edilir. Acil hal, ilgili yönetmelikte şöyle tanımlanıyor: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbı müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbı müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde, hayatın ve/veya sağlık bütünlüğüün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar.